Hållbarhet & Certifikation

Hur Kungsholmens kött arbetar med hållbarhet

prickar

Välkommen till Kungsholmens Kött, där vi tar hållbarhet på allvar. Vi är stolta över att leverera kött av högsta kvalitet till Stockholm samtidigt som vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön. Vårt mål är att vara en föregångare i branschen genom att ständigt förbättra vårt arbete med hållbarhet och det är ett arbete som aldrig tar slut. 

En av de saker vi gör för att minska vår påverkan på miljön är att samordna våra transporter. Genom att planera våra leveranser på ett smart sätt kan vi minska antalet resor som våra fordon behöver göra vilket i sin tur minskar utsläppen från våra bilar.

Från miljöcertifierade bilar till matsvinnsminimering

prickar

– så arbetar vi med hållbarhet

Vi är också stolta över att ha miljöcertifierade bilar. Det innebär att våra fordon uppfyller höga miljökrav vilket minskar vår påverkan på miljön.

En annan sak vi är mycket noga med är att minska matsvinnet. Vi har implementerat en rad åtgärder för att minimera mängden kött som slängs. Genom att ha kontroll över vår lagerhållning och ha effektiva rutiner för att hantera överblivet kött kan vi minska matsvinnet till ett minimum.

Vi är alltid på jakt efter nya sätt att förbättra vårt arbete med hållbarhet. Vi identifierar kontinuerligt nya miljöaspekter och skapar nya mål för att ständigt förbättra oss. Vi är övertygade om att det är möjligt att producera högkvalitativt kött samtidigt som vi tar hänsyn till miljön, och det är något vi arbetar hårt för att uppnå varje dag.

Vårt goda arbete inom livsmedelssäkerhet, HACCP-arbete, hygien, spårbarhet och märkning har resulterat i att vi är certifierade enligt IP-Livsmedel, en välkänd standard för produktionssäkrad produktion. I april 2019 blev vår produktion även EU-eko certifierade, i och med detta kan vi nu även vidareförsälja KRAV produkter.

Från hösten 2019 är vi även MSC- och ASC-certifierade, vilket innebär att fisken har fiskats med omtanke om havsmiljön. All sjömat med MSC-märket går att spåra tillbaka till det hållbara MSC-certifierade fisket.

Tack för att du valde Kungsholmens kött

Vi är stolta över att vara en del av lösningen när det gäller att skapa en hållbar framtid.
 

röd ip
röd blad
röd asc
röd msc

Öppettider

  1. mån - tor
  2. fre